Back

Жизнеспособни популации

Организми, които могат да оцелеят в дивата природа.