Back

Уязвимост

Излагането на непредвидени ситуации и стрес, както и трудностите при справянето с тях.
Включени са три основни измерения на уязвимостта: излагане на стрес, смущения и шокове; чувствителността на хората, местата, екосистемите и видовете към стреса или смущението, включително способността им да предвиждат и да се справят със стреса; и устойчивостта на откритите хора, места, екосистеми и видове по отношение на способността им да абсорбират шокове и смущения, като същевременно запазват функцията си.