Back

Желание за приемане

Минималната сума, която човек желае да получи, за да се откаже от нещо, което притежава.