Back

Желание за плащане

Максималната сума, която човек е готов да плати за стока, която няма.