Back

Наноразмери

1 милиметър е равен на 1 милион нанометра