Back

КПД

Коефициентът на полезно действие (КПД) е характеристика, която отразява ефикасността на система, служеща за преобразуване на енергия