Back

Октаново число

Октановото число е мярка за детонационната устойчивост на автомобилните бензини. Ефикасността на горивото е възможността му да превърне енергията в себе си в кинетична енергия, която да върши работа