Back

Климатът се променя, земеделието трябва да се промени също

Климатът се променя. Храната и земеделието също трябва. Това е категоричната позиция на ООН по отношение на производството на храна и опазването на околната среда.

Промените в климата са реални и могат да бъдат измерени. Това вече не е тайна и ако все още съществуват хора, които да отричат това, то те или са абсолютни неосведомени глупаци, или имат някакъв конкретен и определено егоистичен интерес от подобна позиция. Температурите бавно се покачват, променя се количеството валежи, както и други метеорологични фактори, които влияят на земеделието.

В същото време световното население се увеличава. Според очакванията на ООН до 2100 г. на света ще живеят повече от 10 милиарда човека. Въпросът е дали настоящите начини на производство на храна са и ще бъдат подходящи за изхранването ни? Отговорът е категорично НЕ. Ето как влияе земеделието на климатичните промени:

Източник на посочените факти е Организацията по прехрана и земеделие към ООН.

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Е ОТГОВОРНО ЗА ПРИБЛИЗИТЕЛНО 2/3 ОТ ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВ ГАЗ И НА 78% ОТ ЕМИСИИТЕ НА МЕТАН В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ОТРАСЪЛ.

Категорична точка в плюс за вегетарианците и любителите на био земеделие.

ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА ИМАТ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ.

Това което подчертава нарастващото значение на използването на тези ресурси по устойчив начин. Нужно ли е да споменаваме, че унищожаването на тези ресурси, означава невъзможност за отглеждане на храна.

СПОРЕД ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПРЕХРАНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ ООН ЗЕМЕДЕЛИЕТО В СВЕТОВЕН МАЩАБ ТРЯБВА ДА УВЕЛИЧИ ПРОИЗВОДСТВОТО СИ ПОВЕЧЕ ОТ 60 % ДО 2050 Г.

Това разбира се означава повече обработваема земя, повече замърсяване с пестициди и торове, освен ако не бъдат взети мерки.

ПОВЕЧЕ ОТ 1/3 ОТ ПРОИЗВЕДЕНАТА В СВЕТА ХРАНА, ИЛИ ОКОЛО 1.3 МИЛИАРДА ТОНА НА ГОДИНА, СЕ ИЗХВЪРЛЯ ИЛИ РАЗВАЛЯ.

Факт, който различни НПО-та се опитват да променят и да доставят тази храна до нуждаещите се.

ОЧАКВА СЕ, ЧЕ ДО 2050 Г. УЛОВЪТ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ РИБА В ТРОПИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ ЩЕ НАМАЛЕЕ ДО 40 %.

Това са все райони, чиято прехрана силно зависи именно от това.

ЦЕЛТА НА ООН Е ДА УНИЩОЖИ ГЛАДА В СВЕТОВЕН МАЩАБ ДО 2030 Г.

За да бъде постигната тази цел и да бъде възможна борбата с глада, трябва да обърнем внимание на климатичните промени.

ИЗСИЧАНЕТО НА ГОРИТЕ ОТГОВАРЯ ЗА МЕЖДУ 10% И 11% ОТ ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ.