Back

Парникови газове

Газове в атмосферата, допринасящи за естествения парников ефект чрез поглъщане на инфрачервено лъчение. Тези газове включват въглероден диоксид, метан, азотен оксид, въглеводороди и др.