Back

Прехвърляне на стойността на функциите

Стойностите на функциите, оценени чрез приложения за оценяване (пътни разходи, хедонично ценообразуване, условно оценяване или изборно моделиране) за сайт на изследване, се използват във връзка с информация за стойностите на параметрите