Back

Стойност

Приносът на дадено действие или обект към зададени от потребителя цели, цели или условия.