Back

Оценяване

Процесът на изразяване на стойност за конкретна стока или услуга в определен контекст (напр. Вземане на решения), обикновено по отношение на нещо, което може да се брои, често пари, но също и чрез методи и мерки от други дисциплини (социология , екология и т.н.).