Back

Зелено превозно средство

моторно превозно средство, което предизвиква по-малко вредни въздействия върху околната среда, отколкото сравнимите конвенционални двигатели с вътрешно горене, превозни средства, работещи с бензин или дизел.