Back

Аквакултура

Дейност, имаща за цел размножаването и отглеждането на различни водни организми.