Back

Зелени транспортни услуги

услуги, които имат по-малко или намалено отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда в сравнение с конкурентни транспортни услуги, които служат за същата цел