Back

Зелен транспорт

транспорт, който използва човешката сила, животинската енергия, обществения транспорт, интелигентния дизайн и възобновяемата енергия