Back

Зелен автомобил

моторно превозно средство , който произвежда по-малко вредни въздействия на околната среда, отколкото други подобни традиционни двигатели с вътрешно горене, превозни средства , работещи с бензин или дизел, или такъв, който използва определени алтернативни горива. Към момента в някои държави терминът се използва за всяко превозно средство, което отговаря или надхвърля по-строгите европейски стандарти за емисии (като Euro6), или Калифорнийските стандарти за превозни средства с нулеви емисии (като ZEV , ULEV , SULEV , PZEV ) или стандартите за гориво с ниски въглеродни емисии, въведени в няколко страни.