Back

Зелената книга на Европейската комисия

писмен документ, приет от ЕС, който има за цел да подобри корпоративното управление в Европейския съюз чрез оптимизиране на системата на законодателството и на актовете с незадължителна правна сила.