Back

Екодизайн

Екология + Икономия или формулата на дизайн на продукта, съобразен с околната среда. Зеленият дизайн е съвместимостта на продукта с околната среда, така че да бъде повишен жизнения му цикъл.
Като се разглежда отблизо жизненият цикъл на продукта – включително производството му, употребата и приключването на цикъла, може да бъде намерен потенциал, който подобрява екологичността и икономичността на продукта. Това може да включва енергийна ефективност на продукта, ограничаване на токсичните вещества, вторична употреба на продукти и компоненти, рециклиране.