Back

Енергиен мониторинг

оборудване и/или софтуер чрез което се проследява и анализира потребеното количество енергия от дадена бизнес единица или обществена структура. В резултат на получените данни се предприемат стъпки за оптимизиране на използваното количество електро-енергия.