Back

Диференциация на марката

разграничаване на името на дадена компания или продукт от конкурентите. Диференциацията дава възможност за конкуренция въз основа на други характеристики, различни от цената.