Back

Зелена икономика

Политики и иновации, позволяващи на обществото да използва ефективно ресурсите, да подобрява човешкото благосъстояние чрез подход на приобщаване, като същевременно се опазват природните системи, поддържащи живота на Земята.