Back

Зелена инфраструктура

Инструмент за осигуряване на екологични, икономически и социални ползи чрез природосъобразни решения, който ни помага да разберем предимствата, предоставяни от природата на човешкото общество и да мобилизираме инвестиции за поддържане и увеличаване на тези ползи.