Back

Зелен растеж

Насърчаване на икономическия растеж и развитие, като същевременно се гарантира, че природните активи продължават да осигуряват ресурсите и екологичните услуги, на които се основава нашето благосъстояние.