Back

Енергийна ефективност

Съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия.