Back

Еко-иновация

Въвеждането на всеки нов или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга), процес, организационна промяна или маркетингово решение, което намалява употребата на природни ресурси (включително материали, енергия, вода и земя) и намалява освобождаването на вредни вещества през целия жизнен цикъл.