Back

Здраве на екосистемите

състояние или състояние на екосистемата, изразяващо атрибутите на биологичното разнообразие в рамките на “нормалните” диапазони спрямо екологичния стадий на развитие. Здравето на екосистемите зависи, наред с другото, от устойчивостта и устойчивостта на екосистемата.