Back

Цялост на екосистемата

предполага пълнотата или цялостността и способността за трансфер в една екосистема, за да се запазят всичките й компоненти, както и функционалните взаимоотношения, когато се нарушават.