Back

Управление на екосистемите

Подход за поддържане или възстановяване на състава, структурата, функцията и предоставянето на услуги от природни и модифицирани екосистеми с цел постигане на устойчивост. Тя се основава на адаптивна, съвместно разработена визия за желани бъдещи условия, която обединява екологични, социално-икономически и институционални перспективи, прилагани в географска рамка и дефинирани главно от естествени екологични граници.