Back

Екосистемен процес

Всяка промяна или реакция, която възниква в рамките на екосистемите, физически, химически или биологични. Екосистемните процеси включват разграждане, производство, циркулация на хранителни вещества и потоци от хранителни вещества и енергия.