Back

Екосистемни услуги

Пряко и непряко участие на екосистемите в благосъстоянието на хората. Понятието “екосистемни стоки и услуги” е синоним на екосистемните услуги.