Back

Структура на екосистемите

биофизичната архитектура на екосистемата. Съставът на видовете, съставляващи архитектурата, може да варира.