Back

Екотуризъм

Пътувания, предприети за достъп до обекти или региони с уникално естествено или екологично качество, или предоставяне на услуги за улесняване на такова пътуване.