Back

Еластичност

Мярка за отзивчивостта на една променлива към промяната в друга, обикновено дефинирана като процентна промяна. Например, еластичността на търсенето на собствена цена е процентната промяна в количеството, изисквано от дадена стока за промяна на цената на тази стока с 1%. Други общи мерки за еластичност включват еластичността на доставките и доходите.