Back

Стойност на съществуване

Стойността, която индивидите оказват върху знанието, че ресурсът съществува, дори и да не използват този ресурс (известен също така и като стойност на консервацията или пасивна употреба).