Back

Външен вид

Последица от действие, което засяга някой друг освен агента, който предприема това действие и за който агентът не е нито обезщетен, нито наказан на пазарите. Външните ефекти могат да бъдат положителни или отрицателни.