Back

Изчезване

Точката, в която организмите в даден вид вече не могат да се възпроизвеждат, за да създадат следващите поколения и видът умира