Back

Управление

Процесът на регулиране на човешкото поведение в съответствие със споделените екосистемни цели. Терминът включва както правителствени, така и неправителствени механизми.