Back

Човешкото благосъстояние

състояние, зависимо от контекста и ситуацията, включващо основен материал за добър живот, свобода и избор, здраве и благоденствие, добри социални отношения, сигурност, спокойствие и духовен опит.