Back

Стойност на непряка употреба

Ползите, получени от стоките и услугите, предоставяни от екосистема, които се използват непряко от икономически агент. Например, агент на известно разстояние от екосистема може да извлече ползи от питейната вода, която е била пречистена, тъй като минава през екосистемата.