Back

Естествен капитал

Икономическа метафора за ограничените запаси от физически и биологични ресурси, намиращи се на земята.