Back

Принцип на предпазливост

Концепцията за управление, която гласи, че в случаите, когато “има заплахи за сериозни или необратими щети, липсата на пълна научна сигурност не трябва да се използва като причина за отлагане на рентабилни мерки за предотвратяване на влошаването на околната среда” Декларацията от Рио.