Back

Първични проучвания на оценката

Емпирични проучвания на оценката, а не тези, които разчитат на прехвърляне на стойности или стойности от други проучвания.