Back

Замърсяване на почвата

възниква, когато в почвата се добавят вещества като киселини, хранителни вещества или метали, което води до повишаване на концентрацията им над безопасното ниво.