Back

Ерозия

процес на механично разрушаване и отнасяне на почвата под влияние на водата или вятъра.