Back

Екосистемни услуги

всички ползи, които хората извличат от природата/ /приносът на екосистемните структури и функции, в комбинация с други елементи, за човешкото благосъстояние/ условия и процеси, чрез които природните екосистеми и организми които ги съставят, поддържат и запълват своя живот