Back

Въглероден диоксид

Газ, който се среща естествено в атмосферата, но е и парников газ.