Back

Биом

Най-голямата единица за екологична класификация, която е удобна за разпознаване под цялото земно кълбо. Наземните биосистеми обикновено се основават на доминираща растителна структура (напр. Горски ливади). Екосистемите в рамките на функцията на биома по подобен начин, въпреки че те могат да имат много различен видов състав. Например, всички гори споделят някои свойства, свързани с циклите на хранителните вещества, смущения и биомаса, които са различни от свойствата на тревните площи. Морските биомехи обикновено се основават на биогеохимични свойства. TEEB прие типология на дванадесет основни биомаса, разделени на по-голям брой екосистеми.