Back

Опустиняването

вид деградация на земята, при която един относително сух регион става все по-сух, обикновено губейки водните си басейни, флората и фауната. Причинява се от множество фактори, като промяна на климата или прекомерната експлоатация на почвата чрез човешките дейности.