Back

Вторични суровини

В една кръгова икономика материалите, които могат да бъдат рециклирани, се връщат в икономиката като нови суровини, т. нар. „вторични суровини“. Те могат да бъдат търгувани и превозвани също като първичните суровини, добивани от традиционни ресурси.